สพฐ. จัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และตัวแทนบุคลากรในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เข้าร่วมพิธี ณ วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมียอดเงินร่วมทำบุญจากบุคลากรในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 47,151 บาท

สอบถามได้นะคะ