“วันลอยกระทง”ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ร่วมกันจัดกิจกรรม  “วันลอยกระทง”ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ  ประกวดกระทงสวยงาม  พร้อมการแข่งขันประกวดนางนพมาศ  และกิจกรรมระบายสีภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทยอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

++++ภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ