ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพระยา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพระยา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ