การมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

…นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบให้ จ่าสิบเอกณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร …เพื่อรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รหัสกิจกรรม : 107 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ…

สอบถามได้นะคะ