รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมกลุ่มเครือข่ายปางสีดา /ตรวจเยี่ยมห้องเรียน

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 …. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์    คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูดีศรีสระแก้ว ระดับกลุ่มเครือข่ายของกลุ่มเครือข่ายปางสีดา ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายปางสีดา ณ โรงเรียนบ้านวังรี โดยนางปรานี  แสงตาปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี ให้การต้อนรับ และได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ให้กำลังใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สอบถามได้นะคะ