การประชุมสหวิชาชีพ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวปาณริศา ขุนพิทักษ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมสหวิชาชีพ พร้อมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมั่ง จำนวน ๑ ราย ณ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองปลัดอำเภอโคกสูง เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

สอบถามได้นะคะ