มอบเงินกองทุนคนรักเด็ก และมอบพวงหรีด (นักเรียนโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว)

วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วยนางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินกองทุนคนรักเด็ก และมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ แก่ครอบครัว เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเรือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเสียชีวิตด้วยอาการเลือดออกในปอด…///….นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ