เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่ประสบอุบัติเหตุ จำนวน 2 ราย ได้แก่ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปานไชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬฟุตบอลทำให้กระดูกข้อเท้าหัก และเด็กหญิงพิมพ์ชญา แซ่ตั้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประสบอุติเหตุขณะนั่งซ้อนท้ายรถจักรยายนต์กับผู้ปกครองแล้วเท้าข้างขวาเข้าไปในล้อรถจักรยายนต์ ทำให้กระดูกข้อเท้าหัก

สอบถามได้นะคะ