“วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567”

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมงาน“วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชรินทร์  ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร มาเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการฯ การมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีสระแก้ว การมอบของขวัญรางวัลฯ มอบทุนการศึกษาฯและการแสดงของเด็กๆ นักเรียน โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ ภาพถ่ายทั้งหมด +++

สอบถามได้นะคะ