กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์การขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ครูระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,นายพสุ ขุนหาญ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวณัฐกฤตา ลายประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ครูระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ทุกสถานีแก้หนี้ครูได้รับทราบแนวทาง และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษา และสรุปผลการดำเนินงานช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเร่งด่วน ผ่านระบบออนไลน์  โดยมี นายธีร์ ภวังคนั้นท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : เป็นประธาน

สอบถามได้นะคะ