การประชุมพิจารณาการขอรับงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ..กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดประชุมพิจารณาการขอรับงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม Conferance โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุม โดยมี นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เป็นคณะกรรมการ และกลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ…

ภาพ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สอบถามได้นะคะ