งานสวดพระอภิธรรม คุณครูชัชนันท์ สื่อไพศาล

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา , คณะศึกษานิเทศก์ ,คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำศพ และร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณครูชัชนันท์ สื่อไพศาล ครูโรงเรียนบ้านกะสัง ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

สถานที่ ณ วัดโพธิ์ศรีสำพันตา ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพ : นางสาว ชัชชญา เพชรเวศน์

ข่าว : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ