เชิญชวนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

เชิญชวนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เปิดฐานการเรียนรู้นิทรรศการ วิทยาศาสตร์ ฟรี เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567 ครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถตอบรับการเข้าร่วม กิจกรรมตาม QR Code ที่ปรากฏ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2567

งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวชัชชญา เพชรเวศน์

สอบถามได้นะคะ