มอบเงินที่ได้ระดมทรัพยากรจากคณะผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยเหลือครอบครัวครู และครอบครัวเด็กผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567

นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รอง ผอ. สพป.สระแก้ว เขต 2 นายสุชินสีทอง นายสุวิทย์ ยันอินทร์ นางฉวีวรรณ แผ่วตะคุ นายสมบัติ ดวงภักดีรัมย์ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสุมาลี ศรีสุคนธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินที่ได้ระดมทรัพยากรจากคณะผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมอบให้แก่นายณัฐดนัย วัฒนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะสัง คณะกรรมการสถานศึกษาและครูโรงเรียนบ้านกะสังเป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 172,895 บาท

ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่กรุณาร่วมระดมทรัพยากรมอบหมายให้โรงเรียนบ้านกะสังได้นำไปช่วยเหลือครอบครัวครู และครอบครัวเด็กนักเรียนในครั้งนี้

สอบถามได้นะคะ