ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2567

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น.

นายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมี นายปริญญา โพธิ์สัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ