สพป.สระแก้ว เขต2 ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.15 น.

นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป

และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พบปะบุคลากร เพื่อแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และกล่าวต้อนรับ แนะนำ นางสาวนุชจิราพร จันทร์แสง บุคลากรใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ภาพข่าว : นางสาวชัชชญา เพชรเวศน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สอบถามได้นะคะ