“กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567”

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัด “กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด  การเดินรณรงค์ให้ชุมชนและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญความร้ายแรง ของยาเสพติด

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

++++ภาพถ่ายทั้งหมด++++

สอบถามได้นะคะ