การประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานพิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” พร้อมด้วยนางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางอัญชลี แสงเหลา ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และ จ่าสิบเอกณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • 1. มอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”
  • 2. นำเสนอประเด็นติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

ณ ห้องประชุม conference room ชั้น 3

สอบถามได้นะคะ