Bangoodmoung Bangoodmoung

กันยายน 21, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

สิงหาคม 30, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

สิงหาคม 28, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

สิงหาคม 23, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

สิงหาคม 23, 2023

คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดม่วงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดอุทุมพร(วัดห้วยเดื่อ) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบสานประเพณี วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566

คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดม่วงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดอุทุมพร(วัดห้วยเดื่อ) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบสานประเพณี วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566

Bangoodmoung Bangoodmoung

กรกฎาคม 27, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

กรกฎาคม 6, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

มิถุนายน 27, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

มิถุนายน 20, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

มิถุนายน 19, 2023
1 2
สอบถามได้นะคะ