กฎหมายและคดี

พฤศจิกายน 2, 2021

กฎหมายและคดี

ตุลาคม 6, 2021

บริหารงานบุคคล

ตุลาคม 6, 2021

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กันยายน 17, 2021

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กันยายน 14, 2021

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กันยายน 13, 2021

นโยบายและแผน

สิงหาคม 19, 2021

นโยบายและแผน

สิงหาคม 19, 2021

การประชุมคณะทำงานจัดทำ VTR การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำ VTR การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นโยบายและแผน

สิงหาคม 19, 2021
1 6 7 8
สอบถามได้นะคะ