สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สอบถามได้นะคะ