หน้าแรก

Untitled-2
vision
หน้าเว็บ11
ผู้อำนวยการกลุ่ม66
ผอ อำพล NO GIFT POLICY
01.png
02.png
03.png
04.png
previous arrow
next arrow
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก (EIT(2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 19, 2024

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 19, 2024

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 19, 2024

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 19, 2024

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 18, 2024

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 18, 2024

ข่าว/กิจกรรมกลุ่ม สพป.สระแก้ว เขต 2

กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มการเงิน/สินทรัพย์กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมฯ

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

เมษายน 12, 2024

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

เมษายน 12, 2024

การเงินและสินทรัพย์

พฤษภาคม 29, 2024

การเงินและสินทรัพย์

มกราคม 31, 2024

การเงินและสินทรัพย์

มกราคม 26, 2024

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 18, 2024

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 16, 2024

สพป.สระแก้ว เขต 2 กับนโยบายเร่งด่วน Quick win

ประกวดคลิปวิดีโอสื่อถึงการประชาสัมพันธ์องค์กร สำนักงานค […]

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 7, 2024

นโยบายและแผน

กรกฎาคม 18, 2024

นโยบายและแผน

กรกฎาคม 16, 2024

นโยบายและแผน

กรกฎาคม 15, 2024

นโยบายและแผน

กรกฎาคม 8, 2024

นโยบายและแผน

กรกฎาคม 8, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 24, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 24, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 23, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 23, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 23, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 3, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 24, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 24, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 23, 2024

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรกฎาคม 19, 2024

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรกฎาคม 17, 2024

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตุลาคม 20, 2023

กฎหมายและคดี

กันยายน 18, 2023

กฎหมายและคดี

สิงหาคม 20, 2023

นภษร สิงห์หัดชัย

กรกฎาคม 12, 2024

นภษร สิงห์หัดชัย

กรกฎาคม 12, 2024

นภษร สิงห์หัดชัย

กรกฎาคม 12, 2024

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สระแก้ว เขต 2


จำนวนโรงเรียน

กลุ่มเครือข่าย

ครู / บุคลากร

จำนวนนักเรียน

บุคลากรเขตฯ

คอมพิวเตอร์

118
10
1560
20043
55
11000

ระบบงาน สพป.สระแก้วเขต 2


หนังสือแจ้ง !!ประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่!!


ผลงานและกิจกรรมโรงเรียน


กลุ่มปางสีดากลุ่มนครินทร์กลุ่มไตรมิตรกลุ่มนครธรรมกลุ่มทัพบดินทร์

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

กรกฎาคม 25, 2024

“วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2567

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดขอ […]

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มิถุนายน 28, 2024

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มิถุนายน 14, 2024

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

กรกฎาคม 25, 2024

Anubansriaranyothai Anubansriaranyothai

กรกฎาคม 22, 2024

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 19, 2024

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 19, 2024

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 19, 2024

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 19, 2024

Banklongmanow Banklongmanow

เมษายน 25, 2023

Anubansriwattanawitaya Anubansriwattanawitaya

กันยายน 26, 2022

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 24, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 24, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 23, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 23, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 23, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 3, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 1, 2023

นิเทศติดตามและประเมินผล

พฤศจิกายน 27, 2022

Anubanthammasiriwitthayakarn Anubanthammasiriwitthayakarn

กรกฎาคม 5, 2022

Bankogsung Bankogsung

กรกฎาคม 5, 2022

กลุ่มอาคเนย์กลุ่มเทวาธิราชกลุ่มตะวันบูรพากลุ่มอารยธรรมบูรพากลุ่มพระยา

Klongyang Klongyang

พฤษภาคม 26, 2024

Klongyang Klongyang

มีนาคม 8, 2024

Klongyang Klongyang

มีนาคม 6, 2024

Klongyang Klongyang

มีนาคม 6, 2024

Klongyang Klongyang

มกราคม 25, 2024

Bangoodmoung Bangoodmoung

กันยายน 21, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

สิงหาคม 30, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

สิงหาคม 28, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

สิงหาคม 23, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

สิงหาคม 23, 2023

คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดม่วงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดอุทุมพร(วัดห้วยเดื่อ) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบสานประเพณี วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566

คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดม่วงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดอุทุมพร(วัดห้วยเดื่อ) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบสานประเพณี วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566

Bangoodmoung Bangoodmoung

กรกฎาคม 27, 2023

Anubansriaranyothai Anubansriaranyothai

กรกฎาคม 22, 2024

Anubansriaranyothai Anubansriaranyothai

กรกฎาคม 14, 2024

Anubansriaranyothai Anubansriaranyothai

กรกฎาคม 14, 2024

Anubansriaranyothai Anubansriaranyothai

พฤษภาคม 31, 2024

Wadnongtim Wadnongtim

กรกฎาคม 29, 2023

BANKAEWPETPLOY BANKAEWPETPLOY

กันยายน 5, 2022

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 24, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 24, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 23, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 23, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มกราคม 23, 2024

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 3, 2023

Petcharatratchasuda Petcharatratchasuda

พฤศจิกายน 25, 2022

วารสารประชาสัมพันธ์


วารสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


SK2 YOUTUBE Chanel (สื่อคุณภาพ สพป.สระแก้วเขต 2)

กดติดตามข่าวสารทาง Facebook


ข่าวการศึกษา อัพเดท!!!


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สถิติการเข้าเว็บไซต์

Visit@SK2

สอบถามได้นะคะ