หน้าแรก

banner-web
หน้าเว็บ new
หน้าเว็บ 66new
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทีมศน001
กลุ่มพัมนาครูฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
Untitled-1-Recovered
หน้าเว็บboodnew3
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กุมภาพันธ์ 22, 2023

ข่าว/กิจกรรมกลุ่ม สพป.สระแก้ว เขต 2

กลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มการเงิน/สินทรัพย์กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมฯ

บริหารงานบุคคล

มีนาคม 14, 2023

การเงินและสินทรัพย์

มีนาคม 21, 2023

การเงินและสินทรัพย์

มีนาคม 10, 2023

การเงินและสินทรัพย์

มีนาคม 10, 2023

นโยบายและแผน

มีนาคม 23, 2023

นโยบายและแผน

มีนาคม 20, 2023

นโยบายและแผน

มีนาคม 17, 2023

นโยบายและแผน

มีนาคม 13, 2023

นโยบายและแผน

มีนาคม 9, 2023

นโยบายและแผน

มีนาคม 4, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 20, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 17, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 17, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 17, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 9, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 8, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 20, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 17, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 17, 2023

นิเทศติดตามและประเมินผล

กันยายน 9, 2022

นิเทศติดตามและประเมินผล

กันยายน 9, 2022

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีนาคม 1, 2023

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

มกราคม 21, 2023

กฎหมายและคดี

พฤศจิกายน 2, 2022

ข้อมูลสารสนเทศ

โรงเรียนในสังกัด

ครู/บุคลากร

นักเรียนในสังกัด

บุคลากรเขตพื้นที่

คอมพิวเตอร์


ระบบงาน สพป.สระแก้วเขต 2


หนังสือแจ้ง !!ประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่!!


ผลงานและกิจกรรมโรงเรียน


กลุ่มปางสีดากลุ่มนครินทร์กลุ่มไตรมิตรกลุ่มนครธรรมกลุ่มทัพบดินทร์

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มีนาคม 19, 2023

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มีนาคม 19, 2023

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มีนาคม 6, 2023

โครงการบรรพชาสามเณรเตรียมพุทธศาสตร์(อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน) รุ่นที่ 6

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มีนาคม 6, 2023

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

กุมภาพันธ์ 10, 2023

Banwangree School

ธันวาคม 9, 2022

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มีนาคม 19, 2023

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มีนาคม 19, 2023

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มีนาคม 6, 2023

โครงการบรรพชาสามเณรเตรียมพุทธศาสตร์(อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน) รุ่นที่ 6

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มีนาคม 6, 2023

Banhuaychun Banhuaychun

ธันวาคม 2, 2022

Banklongmanow Banklongmanow

มีนาคม 19, 2023

Banklongmanow Banklongmanow

มีนาคม 19, 2023

Banklongmanow Banklongmanow

มีนาคม 19, 2023

Anubansriwattanawitaya Anubansriwattanawitaya

กันยายน 26, 2022

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 20, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 17, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 17, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 17, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 9, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 8, 2023

นิเทศติดตามและประเมินผล

พฤศจิกายน 27, 2022

Anubanthammasiriwitthayakarn Anubanthammasiriwitthayakarn

กรกฎาคม 5, 2022

Bankogsung Bankogsung

กรกฎาคม 5, 2022

กลุ่มอาคเนย์กลุ่มเทวาธิราชกลุ่มตะวันบูรพากลุ่มอารยธรรมบูรพากลุ่มพระยา

โรงเรียนบ้านกุดม่วง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม พ.ศ.2565) วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565

โรงเรียนบ้านกุดม่วง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม พ.ศ.2565) วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565

Bangoodmoung Bangoodmoung

กรกฎาคม 27, 2022

Bangoodmoung Bangoodmoung

กรกฎาคม 12, 2022

Nongsang Nongsang

กุมภาพันธ์ 28, 2023

Nongsang Nongsang

กุมภาพันธ์ 22, 2023

BANKAEWPETPLOY BANKAEWPETPLOY

กันยายน 5, 2022

Wadnongtim Wadnongtim

สิงหาคม 15, 2022

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 20, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 17, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 17, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 17, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 9, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีนาคม 8, 2023

Petcharatratchasuda Petcharatratchasuda

พฤศจิกายน 25, 2022

ข่าวจากส่วนกลาง สพฐ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สถิติการเข้าเว็บไซต์