หน้าแรก

หน้าเว็บ33
หน้าเว็บ1
หน้าเว็บ44
หน้าเว็บ77
banner-web-1
ผู้อำนวยการกลุ่ม1
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา1
กลุ่มนโยบายและแผน1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทีมศน001
ทีมศน002
กลุ่มพัมนาครูฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล1ฯ
2
หน้าเว็บ44
previous arrow
next arrow

นโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”

สพป.สระแก้ว เขต 2 เรียกบรรจุครูผ้ช่วยรอบ 3/2566

ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

พฤศจิกายน 29, 2023

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

ตุลาคม 26, 2023

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

ตุลาคม 26, 2023

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

ตุลาคม 26, 2023

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

ตุลาคม 24, 2023


ข่าว/กิจกรรมกลุ่ม สพป.สระแก้ว เขต 2

กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มการเงิน/สินทรัพย์กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมฯ

บริหารงานบุคคล

กรกฎาคม 25, 2023

บริหารงานบุคคล

กรกฎาคม 25, 2023

บริหารงานบุคคล

มิถุนายน 20, 2023

การเงินและสินทรัพย์

พฤศจิกายน 30, 2023

การเงินและสินทรัพย์

กันยายน 8, 2023

การเงินและสินทรัพย์

กันยายน 8, 2023

นโยบายและแผน

พฤศจิกายน 28, 2023

นโยบายและแผน

พฤศจิกายน 22, 2023

นโยบายและแผน

พฤศจิกายน 14, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 3, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 1, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 1, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตุลาคม 27, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตุลาคม 27, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตุลาคม 27, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 3, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 1, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 1, 2023

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตุลาคม 20, 2023

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กันยายน 29, 2023

กฎหมายและคดี

กันยายน 18, 2023

กฎหมายและคดี

สิงหาคม 20, 2023

นภษร สิงห์หัดชัย

พฤศจิกายน 30, 2023

นภษร สิงห์หัดชัย

พฤศจิกายน 30, 2023

นภษร สิงห์หัดชัย

พฤศจิกายน 30, 2023

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สระแก้ว เขต 2


จำนวนโรงเรียน

กลุ่มเครือข่าย

ครู / บุคลากร

จำนวนนักเรียน

บุคลากรเขตฯ

คอมพิวเตอร์

118
10
1560
20706
66
11000

ระบบงาน สพป.สระแก้วเขต 2


หนังสือแจ้ง !!ประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่!!


ผลงานและกิจกรรมโรงเรียน


กลุ่มปางสีดากลุ่มนครินทร์กลุ่มไตรมิตรกลุ่มนครธรรมกลุ่มทัพบดินทร์

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

พฤศจิกายน 20, 2023

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

พฤศจิกายน 3, 2023

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

พฤศจิกายน 3, 2023

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

กันยายน 2, 2023

การเงินและสินทรัพย์

พฤศจิกายน 30, 2023

นภษร สิงห์หัดชัย

พฤศจิกายน 30, 2023

นภษร สิงห์หัดชัย

พฤศจิกายน 30, 2023

นภษร สิงห์หัดชัย

พฤศจิกายน 30, 2023

Banklongmanow Banklongmanow

เมษายน 25, 2023

Anubansriwattanawitaya Anubansriwattanawitaya

กันยายน 26, 2022

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 3, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 1, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 1, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตุลาคม 27, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตุลาคม 27, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตุลาคม 27, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตุลาคม 26, 2023

นิเทศติดตามและประเมินผล

พฤศจิกายน 27, 2022

Anubanthammasiriwitthayakarn Anubanthammasiriwitthayakarn

กรกฎาคม 5, 2022

Bankogsung Bankogsung

กรกฎาคม 5, 2022

กลุ่มอาคเนย์กลุ่มเทวาธิราชกลุ่มตะวันบูรพากลุ่มอารยธรรมบูรพากลุ่มพระยา

Klongyang Klongyang

พฤศจิกายน 15, 2023

Klongyang Klongyang

พฤศจิกายน 8, 2023

Klongyang Klongyang

พฤษภาคม 15, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

กันยายน 21, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

สิงหาคม 30, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

สิงหาคม 28, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

สิงหาคม 23, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

สิงหาคม 23, 2023

คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดม่วงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดอุทุมพร(วัดห้วยเดื่อ) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบสานประเพณี วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566

คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดม่วงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดอุทุมพร(วัดห้วยเดื่อ) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบสานประเพณี วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566

Bangoodmoung Bangoodmoung

กรกฎาคม 27, 2023

Nongsang Nongsang

กันยายน 21, 2023

Nongsang Nongsang

กันยายน 20, 2023

Nongsang Nongsang

กันยายน 19, 2023

Nongsang Nongsang

กันยายน 19, 2023

Wadnongtim Wadnongtim

กรกฎาคม 29, 2023

BANKAEWPETPLOY BANKAEWPETPLOY

กันยายน 5, 2022

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 3, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 1, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤศจิกายน 1, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตุลาคม 27, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตุลาคม 27, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตุลาคม 27, 2023

Petcharatratchasuda Petcharatratchasuda

พฤศจิกายน 25, 2022

วารสารประชาสัมพันธ์


วารสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


SK2 YOUTUBE Chanel (สื่อคุณภาพ สพป.สระแก้วเขต 2)

กดติดตามข่าวสารทาง Facebook


ข่าวการศึกษา อัพเดท!!!


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สถิติการเข้าเว็บไซต์

Visit@SK2

สอบถามได้นะคะ