หน้าแรก

มาตรการ-667_0
หน้าเว็บboodnew2
ชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
หน้าเว็บเขต5
หน้าเว็บ4
หน้าเว็บ6
หน้าเว็บ7
ผอ
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2

นโยบายและแผน

ตุลาคม 3, 2022

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 24, 2022

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 24, 2022

งานประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2

กรกฎาคม 24, 2022

ข่าว/กิจกรรมกลุ่ม สพป.สระแก้ว เขต 2

กลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มการเงิน/สินทรัพย์กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมฯ

นโยบายและแผน

ตุลาคม 3, 2022

นโยบายและแผน

สิงหาคม 14, 2022

นิเทศติดตามและประเมินผล

กันยายน 9, 2022

นิเทศติดตามและประเมินผล

กันยายน 9, 2022

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กันยายน 12, 2022

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กันยายน 6, 2022

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กันยายน 5, 2022

ข้อมูลสารสนเทศ

โรงเรียนในสังกัด

ครู/บุคลากร

นักเรียนในสังกัด

บุคลากรเขตพื้นที่

คอมพิวเตอร์


ระบบงาน สพป.สระแก้วเขต 2


หนังสือราชการ สพป.สระแก้วเขต 2

หนังสือแจ้ง !!ประชาสัมพันธ์ทั่วไป!!


ผลงานและกิจกรรมโรงเรียน


กลุ่มปางสีดากลุ่มนครินทร์กลุ่มไตรมิตรกลุ่มนครธรรมกลุ่มทัพบดินทร์

Bannongtakianboon School

กันยายน 22, 2022

Bannongtakianboon School

กันยายน 14, 2022

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

กันยายน 11, 2022

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

สิงหาคม 29, 2022

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

สิงหาคม 19, 2022

Bannongtakianboon School

สิงหาคม 17, 2022

Bannongtakianboon School

กันยายน 22, 2022

Bannongtakianboon School

กันยายน 14, 2022

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

กันยายน 11, 2022

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

สิงหาคม 29, 2022

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง ตำบลหนองหมากฝ้าย

สิงหาคม 15, 2022

Klongyangnusorn Klongyangnusorn

สิงหาคม 25, 2022

Thairathwittaya83 Thairathwittaya83

สิงหาคม 20, 2022

Klongyangnusorn Klongyangnusorn

สิงหาคม 17, 2022

Anubansriwattanawitaya Anubansriwattanawitaya

กันยายน 26, 2022

Anubanthammasiriwitthayakarn Anubanthammasiriwitthayakarn

กรกฎาคม 5, 2022

Bankogsung Bankogsung

กรกฎาคม 5, 2022

กลุ่มอาคเนย์กลุ่มเทวาธิราชกลุ่มตะวันบูรพากลุ่มอารยธรรมบูรพากลุ่มพระยา

โรงเรียนบ้านกุดม่วง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม พ.ศ.2565) วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565

โรงเรียนบ้านกุดม่วง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม พ.ศ.2565) วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565

Bangoodmoung Bangoodmoung

กรกฎาคม 27, 2022

Bangoodmoung Bangoodmoung

กรกฎาคม 12, 2022

Skarea Skarea

กันยายน 30, 2022

BANKAEWPETPLOY BANKAEWPETPLOY

กันยายน 5, 2022

Wadnongtim Wadnongtim

สิงหาคม 15, 2022

Piangluang17

สิงหาคม 25, 2022

ข่าวจากส่วนกลาง สพฐ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สถิติการเข้าเว็บไซต์