หน้าแรก

หน้าเว็บ new
banner-web-1
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทีมศน001
ทีมศน002
กลุ่มพัมนาครูฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
งดรับผอชัย1
หน้าเว็บboodnew3
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2


ข่าว/กิจกรรมกลุ่ม สพป.สระแก้ว เขต 2

กลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มการเงิน/สินทรัพย์กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมฯ

การเงินและสินทรัพย์

พฤษภาคม 1, 2023

การเงินและสินทรัพย์

มีนาคม 21, 2023

การเงินและสินทรัพย์

มีนาคม 10, 2023

นโยบายและแผน

มิถุนายน 7, 2023

นโยบายและแผน

มิถุนายน 2, 2023

นโยบายและแผน

พฤษภาคม 23, 2023

นโยบายและแผน

พฤษภาคม 18, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 2, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

นิเทศติดตามและประเมินผล

พฤษภาคม 26, 2023

นิเทศติดตามและประเมินผล

พฤษภาคม 26, 2023

นิเทศติดตามและประเมินผล

พฤษภาคม 22, 2023

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พฤษภาคม 15, 2023

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมษายน 28, 2023

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมษายน 25, 2023

ข้อมูลสารสนเทศ

โรงเรียนในสังกัด

ครู/บุคลากร

นักเรียนในสังกัด

บุคลากรเขตพื้นที่

คอมพิวเตอร์

FACKBOOK SK2


ระบบงาน สพป.สระแก้วเขต 2


หนังสือแจ้ง !!ประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่!!


ผลงานและกิจกรรมโรงเรียน


กลุ่มปางสีดากลุ่มนครินทร์กลุ่มไตรมิตรกลุ่มนครธรรมกลุ่มทัพบดินทร์

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มิถุนายน 3, 2023

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มิถุนายน 3, 2023

Bannongtakianboon School

มิถุนายน 2, 2023

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มีนาคม 19, 2023

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มิถุนายน 3, 2023

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

มิถุนายน 3, 2023

Banhuaychun Banhuaychun

ธันวาคม 2, 2022

Banklongmanow Banklongmanow

เมษายน 25, 2023

Banklongmanow Banklongmanow

มีนาคม 19, 2023

Anubansriwattanawitaya Anubansriwattanawitaya

กันยายน 26, 2022

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 2, 2023

นิเทศติดตามและประเมินผล

พฤศจิกายน 27, 2022

Anubanthammasiriwitthayakarn Anubanthammasiriwitthayakarn

กรกฎาคม 5, 2022

Bankogsung Bankogsung

กรกฎาคม 5, 2022

กลุ่มอาคเนย์กลุ่มเทวาธิราชกลุ่มตะวันบูรพากลุ่มอารยธรรมบูรพากลุ่มพระยา

Klongyang Klongyang

พฤษภาคม 15, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

มิถุนายน 1, 2023

Bangoodmoung Bangoodmoung

มิถุนายน 1, 2023

โรงเรียนบ้านกุดม่วง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม พ.ศ.2565) วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565

โรงเรียนบ้านกุดม่วง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม พ.ศ.2565) วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565

Bangoodmoung Bangoodmoung

กรกฎาคม 27, 2022

Nongsang Nongsang

กุมภาพันธ์ 28, 2023

Nongsang Nongsang

กุมภาพันธ์ 22, 2023

BANKAEWPETPLOY BANKAEWPETPLOY

กันยายน 5, 2022

Wadnongtim Wadnongtim

สิงหาคม 15, 2022

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 10, 2023

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

พฤษภาคม 2, 2023

Petcharatratchasuda Petcharatratchasuda

พฤศจิกายน 25, 2022

ข่าวจากส่วนกลาง สพฐ.

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สถิติการเข้าเว็บไซต์

Visit@SK2

สอบถามได้นะคะ