คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโรงเรียน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สอบถามได้นะคะ