ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

17 มิ.ย. 64 นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวัฒนานคร นายแสงประทีป เทียนทอง นายกเทศมนตรีตำบลวัฒนานคร ได้ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โดยมีนายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาให้การต้อนรับ

สอบถามได้นะคะ