โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย “ครูสระแก้ว 4.0”

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย “ครูสระแก้ว 4.0” ณ ห้องประชุมมุข สพป.สระแก้ว เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 69  คน เข้ารับการอบรม ระยะที่ 1 วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2564

สอบถามได้นะคะ