สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมกลั่นกรองรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 2

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการดำนเนงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมมุข สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ