โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย “ครูสระแก้ว 4.0” ระยะที่ 2

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย “ครูสระแก้ว 4.0” ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมมุข สพป.สระแก้ว เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 69 คน เข้ารับการอบรม

สอบถามได้นะคะ