สพป.สระแก้ว เขต 2 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดำเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองหมู อำเภอวัฒนานคร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย และโรงเรียนบ้านแสนสุข อำเภออรัญประเทศ โดยมีนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา

สอบถามได้นะคะ