สพป.สระแก้ว เขต 2 ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนายนพดล  ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะ ที่ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ