สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน และนายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม conference สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ