สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 3

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน และนายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ