สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยของจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยของจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/264 ซึ่ง สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 ประเด็นได้แก่ สถานศึกษาปลอดภัย และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อเสนอแนะของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ