สพป.สระแก้ว เขต 2 ติดตามสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามแลประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและครู  และติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษา (ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านหนองหมู อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ