สพป.สระแก้ว เขต 2 ติดตามสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและครู  และติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ ติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนศรีอรัญโญทัย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ