สพป.สระแก้ว เขต 2 มอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ให้แก่โรงเรียนที่มีผลงานผ่านเกณฑ์การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางของโครงการ ฯ จำนวน 32 ราย และมอบโล่ รางวัล และเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศโครงการต่างๆ  ได้แก่ ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning, Best Practice งานนิเทศภายในโรงเรียน, Best Practice การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ