สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้โรงเรียนที่นักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบ รวม 14 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 2 แห่ง สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำนวน 10 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จำนวน 2 แห่ง เป็นจำนวน 579,780 บาท เพื่อให้สถานศึกษานำไปชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซมในการปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

สอบถามได้นะคะ