สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ