สพป.สระแก้ว เขต 2 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ติยะวิสุทธิ์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายธวัช เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (6 เดือนหลัง) ณ โรงเรียนวัดหนองติม และโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ