สพป.สระแก้ว เขต 2 ต้อนรับคณะตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2  จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร และโรงเรียนบ้านโคกไพล อำเภอตาพระยา โดยมีนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการในครั้งนี้

สอบถามได้นะคะ