สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพิจารณาโครงการ งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุม Conference สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ