สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสมพร  พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธี

สอบถามได้นะคะ