สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมต้อนรับ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีนายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ