ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พบปะพูดคุยให้กำลังใจบุคลากรในสังกัด

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบปะพูดคุย และให้กำลังใจบุคลากรตามกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัด สพป.สระแก้ว ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน

ภาพ-ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ