สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดอาคาร “ศรีตรัง”

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิด “อาคารศรีตรัง” พร้อมทั้งร่วมทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงค์ จำนวน 9 รูป ณ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ได้ปลูกต้น “ศรีตรัง” ฝากไว้ให้โรงเรียน เพื่อเป็นสื่อถึงการดูแลรักษา เด็กนักเรียนให้เค้าเจริญงอกงามเหมือนต้นไม้ต่อไป

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ