รองเลขาธิการ กพฐ ลงสระแก้วสำรวจพื้นที่สร้างบ้านพักครู

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อสำรวจสถานที่ในการก่อสร้างบ้านพัก เพื่อเป็นสวัสดิการและของขวัญให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครู โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอวัฒนานคร, โรงเรียนอนุบรรพต อำเภออรัญประเทศ, โรงเรียนบ้านหนองเม็ก อำเภอโคกสูง โรงเรียนอนุบาลตาพระยา และโรงเรียนบ้านมะกอก อำเภอตาพระยา

สอบถามได้นะคะ