สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมรับฟัง “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 47/2564

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 47/2564 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 2

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ