สพป.สระแก้ว เขต 2 ให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer  สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-3  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีอายุ 12 ปี ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ โรงเรียนเมืองไผ่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม โรงเรียนคลองยางประชาสรรค์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2

ภาพ นายอารีย์ ทุมสวัสดิ์ ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ