สพป.สระแก้ว เขต 2 ออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกัน

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง ลดความเครียด และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย โดยมีการเว้นระยะห่างในกาคออกกำลัง ในระ 1 -​ 2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

สอบถามได้นะคะ