สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงานจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมและแสดงศักยภาพด้านงานวิชาการงานอาชีพ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และการใช้ภาษรเพื่อการสื่อสาร ภายใต้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ