สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการะดับกลุ่มจังหวัดที่ 12

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และนางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 ในการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ